Generalforsamling 2018

Innkalling til Generalforsamling 2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til Generalforsamling

 

 

 

 

 

Det innkalles til ordinær Generalforsamling

Onsdag den 7. Februar 2018 kl. 18.00

på klubbhytta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

7. Februar 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

 1. Konstituering

  1. Godkjenning av stemmeberettigede

  2. Godkjenning av innkallelsen

  3. Godkjenning av dagsorden

  4. Valg av møteleder

    

    

 2. Årsberetning

  1. Styrets beretning

   2.2 Brukshundkomiteens beretning  

         2.3 Beretning fra utstillingskomiteen

    

 3. Regnskap

  3.1 Styrets regnskap

        3.2 Revisor

   

 4. Innkomne forslag

  Ingen innkomne forslag

   

 5. Valg

   

5.1 Styret

Leder  :                       På valg           2 år

Nestleder:                   Ikke på valg   1 år igjen

Sekretær:                    På valg           2 år

Kasserer:                     På valg           2 år

Styremedlem:            Ikke på valg   1 år igjen

Varamedlem:              Ny for 1 år

Varamedlem:              Ny for 1 år

 

Komiteer og utvalg

Leder Utstillingskomiteèn     På valg  2 år

Revisor                                   På valg  2 år

Vara revisor                            På valg   1 år

Valgkomitè                            2 medlemmer 1 år + 1 fra styret

Avlskontakt                            Oppnevnes av styret                                                                                                       RIK ansvarlig                         Oppnevnes av styret.

            Representant til rep.møte

Representant til NKK’s regionsårsmøte       

 

 

 

2.1

Styrets årsberetning 2017

Innledning

Dethar vært et aktivt år for avdeling Halden i 2017 både når det gjelder stevner, kurs og

utstilling. På alle arrangement har vi fått positive og hyggelige tilbakemeldinger.

Deltakerne trives i avd. Halden. Det har igjen gitt positive utslag  med tanke på påmeldinger. Dette gjelder også grasrotandelen og støtte i fra Natur og miljøforbundet i forbindelse med kurs avdelingen har avholdt.

 

Det har vært flere kurs i 2017: Ferdselsprøvekurs med Dag Harald Hanssen som instruktør.   Valpe kurs med Christin Røyert som instruktør. Runderingskurs med Kristin Rive og Finn Rive som instruktører. Vi takker så mye både til instruktørene og deltagere på kursene. Vi hadde også et LP kurs med Cathrine Strålsund som innleid instruktør og RIK grunnkurs med Rolf Hegg som instruktør.

 

Avdelingen har i år vært med på samarbeide med Apellcup for Østfold avdelingene + Oslo og Romerike. Vi arrangerte vår runde i cupen 19. Mars med god deltagelse og godt gjennomført arrangement.

 

Årets dugnad var parkeringsvakt i forbindelse med åpning av den nye delen på Svinesundparken. Den dugnaden bidro med 5.000 kroner i kassa. Takker alle som stilte villig opp på dugnaden.

 

Det har vært mye jobb med advokat dette året for å prøve å få fornyet kontrakt. Dette endte til slutt i Forliksrådet. Der fikk vi dessverre ikke medhold, så dette er siste året vi avholder vår Generalforsamling her på hytta i Torpedalen.

Vi har jobbet mye med å finne ny plass vi kan bygge klubben videre. Vi jobber fortsatt med det, og har for tiden et par steder vi jobber for å få til en avtale.

 

Styret ønsker å gratulere Besfort Xhafa med 2. plass NM IPO3 og Roger Olsen med 4. plass NM IPO3.

 

HS Ærespris for årets Brukshund , IPO og Utstilling deles ut til ………… og styret gratulerer.

 

 

 

Styrets sammensetning i perioden:

Leder:......................... Tom Atle Nohr

Nestleder:................... Eileen A. Berg

Sekretær:.................... Monica Otte Nohr

Kasserer:..................... Eva Berg Hansen

Styremedlem:............. Hilde Christiansen

Varamedlem:.............. Besfort Xhafa

Varamedlem:.............. Mattis Hansen

 

 

Komiteer og utvalg i perioden:

 

Brukshundansvarlig NBF:

Kristin Rive

 
Utstillingsansvarlig:

Monica Otte Nohr

 
Avlskontakt

            Eileen Berg

 
RIK ansvarlig

            Roger Olsen

 
Revisorer

Kristin Rive

Vara: Julie Karstensen

           
            Representantskapsmøte NSchK:

Representant: Tom Atle Nohr

 

Styremøter/medlemsmøter

Det har i perioden blitt avholdt:  8 styremøter hvor 36 saker har blitt behandlet.

Vara har blitt innkalt til  møter ved behov.

Det har vært gjennomført 3 medlemsmøter.

Møtene er avholdt på klubbhytta.

 

Stevner og Utstilling

Det har vært gjennomført 1 helgestevne NBF rundering.

Det har vært gjennomført 1 offisiell utstilling.

 

Hytta og treningsplassen

Det er som kjent bare litt over en måned igjen før Hytta må rives og plassen være ryddet.

 

 

Informasjon til medlemmene .

Hjemmesiden og Facebook er der hvor det meste av informasjon blir lagt ut. Hjemmesiden har ca. 250 – 350 besøkende hver uke. Adressen til hjemmesiden er: haldenschaeferhund.com. Medlemssiden på facebook er der informasjon havner først og når flest medlemmer. Det vil vi fortsette med videre også.

 

 

 

 

 

Pr. 31.12.2017 var det 58 medlemmer i avd. Halden.

 

Styret vil gjerne takke alle de som har støttet og hjulpet til gjennom året. Det er sammen vi får de beste arrangementene, får de beste resultatene, får samhold og har det, ikke minst, mest gøy!

 

 

 

 


Halden 2017

Norsk Schäferhund Klub Avdeling Halden

 

 

 

 

 

 Tom Atle Nohr   Eileen A. Berg Monica Otte Nohr  Eva Berg Hansen Hilde Christiansen

Årsberetning bruks 2017

 

 

Vi hadde den 29. og 30. april 2017 stevne i NBF rundering, alle klasser.

Stevnene ble arragert etter NKK`s regelverk

 

Kl.A. Var det 7 startende, hvorav 1 fikk cert.

Kl.B. Var det 3 startende, hvorav ingen fikk opprykk.

Kl.C. Var det 4 starende, hvorav 1 fikk opprykk.

Kl.D. Var det 2 startende, hvorav 1 fikk opprykk.

Som alle foregående år, har vi også i år gjennomført våre stevner knirkefritt og effektivt.

Jeg vil samtidig takke alle som stiller opp og hjelper til på våre stevner. Uten dere hadde vi aldri kunnet arrangere stevner.

Ingen nevnt, ingen glemt.

 

Det er ikke innmeldt noen NBF stevner i 2018, men håper vi kommer sterkere tilbake i 2019.

 

 

 

Brukshundansvarlig NBF

Kristin Rive

Årsberetning fra utstillingsansvarlig.

25.juni 2017, arrangerte avdelingen utstilling.

Vi hadde 46 påmeldte. 25 valper, og 21 voksne . Noe vi var svært fornøyd med.

Dommer var Morten Nilsen. Han gav tilbakemelding om at han hadde hatt en fantastisk fin helg i Halden.

Vi hadde noen stands ved utstillingsringen og det er med på å skape litt liv rundt ringen.

Været var helt fantastisk denne helgen, stemningen var topp, og vi solgte bra i kiosken.

Alt i alt, var det en utrolig vellykket utstilling.

 

Monica Otte Nohr

Regnskap for Norsk Schæferhund Klub avd. Halden 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter

 

 

 

 

 

 

inntekter

 

utgifter

 

Kiosksalg

 

35042

 

23642

 

Dugnad

 

5000

 

 

 

Tippemidler

9931

 

 

 

Studieforbundet

17000

 

 

 

lp kurs

 

9100

 

 

 

Kontingent

 

12125

 

 

 

Påmelding   stevne/utstilling

      8090       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftkostnader

 

 

 

 

Leie

 

 

 

6931,52

 

premier

 

 

 

4074

 

Postboks

 

 

 

1100

 

Sponset logo

 

 

2200

 

Instruktør   lp kurs

 

 

8000

 

Generalforsamling

 

 

1260

 

Hjemmeside

 

 

855

 

Dommer/sekretariat

 

 

3400

 

tveterbanen2017

 

 

1000

 

Treningsutstyr

 

 

5424

 

klubbjakker

 

 

 

2300

 

 

 

 

 

 

 

Advokat

 

 

 

88688

 

Driftmatrialer

 

 

3150

 

Bedriftnett

 

 

 

1906,75

 

Gebyr bank

 

 

 

723

 

Blomster

 

 

 

825

 

Rep møte

 

 

 

1234

 

kursmatriale

 

 

1677

 

Portofordeling

 

 

1745

 

Strøm

 

 

 

4485,99

 

 

 

 

 

 

 

Sum   driftkostnader

 

 

181619

 

 

 

 

 

 

 

sum   totalt

100488

 

181619

 

 

 

 

 

 

 

Underskudd

 

 

84833

 

Pr.31.12 2017 hadde vi følgene beholdning/eiendeler til   disp.
             
             
Varebeholdning   400      
Kontanter   i kassa   2328      
Haldensparebank   51236,55      
høyrente     24569,27      
             
             
             
             
             
sum   pr 31.12 17   79033,82      
    - -63188      
    sum 15845      
             
             
             
Sum   pr 31.12.16   100679      
             
             
             
             
             
Komentar   til regnskapet for 2017:        
I år ble det   et underskudd på 84833 kr grunnet advokat .    
             
Halden   24.012018          
             
             
  Revisor       Kasserer

Siste nytt

Rapport fra revisor 2017

 

 

Jeg har nå revidert regnskapet for 2017 .

Regnskapet ser bra ut, men det finnes en utbetaling på 1540,-til ett enkeltmedlem, som det ikke finnes noe dokumentasjon for. Etter en del purringer, er det fortsatt ikke mottatt noe dokumentasjon for denne utbetalingen.

Revisor har ett ønske for fremtidige kasserer, at det ikke blir utbetalt penger, føre kvittering fremvises.

Leder, kasserer og revisor ble enige om å ta med de siste advokatregningene på året 2017, selv om de siste er betalt i januar 2018. Dette fordi vi nå er ferdige med advokaten og ønsker å starte med blanke ark i 2018.

Underskuddet i 2017 er på 84.833kr, hvorav advokat regninger for 2017 er på 88.688kr.

Disponibelt pr 31-12-17, er da 15.845,82 kr.

 

Med disse bemerkninger, godkjenner revisor regnskapet.

 

 

Halden 23-01-18

Revisor

 

Kristin Rive