Generalforsamling 2017

Publisert 25.01.2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til Generalforsamling

 

 

 

 

 

Det innkalles til ordinær Generalforsamling

Torsdag den 9. Februar 2017 kl. 18.00

på klubbhytta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

 

9. Februar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

 1. Konstituering

  1. Godkjenning av stemmeberettigede

  2. Godkjenning av innkallelsen

  3. Godkjenning av dagsorden

  4. Valg av møteleder

    

    

 2. Årsberetning

  1. Styrets beretning

   2.2 Brukshundkomiteens beretning  

         2.3 Beretning fra utstillingskomiteen

    

 3. Regnskap

  3.1 Styrets regnskap

        3.2 Revisor

   

 4. Innkomne forslag

  Ingen innkomne forslag

   

 5. Valg

   

5.1 Styret

Leder  :                       Ikke på valg   1 år igjen

Nestleder:                   På valg for     2 år  

Sekretær:                    Ikke på valg   1 år igjen

Kasserer:                     Ikke på valg   1 år igjen

Styremedlem:            På valg for     2 år

Varamedlem:              Ny for 1 år

Varamedlem:              Ny for 1 år

 

Komiteer og utvalg

Leder Utstillingskomiteèn     Ikke på valg  1 år igjen

Revisor                                   Ikke på valg  1 år igjen

Vara revisor                            På valg  1 år

Valgkomitè                            2 medlemmer 1 år + 1 fra styret

Avlskontakt                           Ikke på valg   1 år igjen

RIK ansvarlig                         Oppnevnes av styret.

            Representant til rep.møte

Representant til NKK’s regionsårsmøte       

 

 

 

2.1

Styrets årsberetning 2016

Innledning

Dethar vært et aktivt år for avdeling Halden i 2016 både når det gjelder stevner, kurs og

utstilling. På alle arrangement har vi fått positive og hyggelige tilbakemeldinger.

Deltakerne trives i avd. Halden. Det har igjen gitt positive utslag i regnskapet med tanke på påmeldinger. Dette gjelder også grasrotandelen og støtte i fra Natur og miljøforbundet i forbindelse med kurs avdelingen har avholdt.

 

Det har vært flere kurs i 2016: Ferdselsprøvekurs med Dag Harald Hanssen som instruktør, hvor to av deltagerne besto ferdselsprøve med sine hunder. Gratulerer til Eileen Berg med Baghera og Kristin Rive med Lexa. Runderingskurs for nybegynnere med Kristin Rive som instruktør og for videre kommende med Finn Rive som instruktør. Valpe kurs med Hilde Christiansen som instruktør. Vi takker så mye både til instruktørene og deltagere på kursene.

 

Vi vil gratulere Dag Harald Hanssen med deltagelse på NM og VM og Roger Olsen med deltagelse på NM.

 

Årets store dugnad var Bydugnaden over 2 uker i juli. Den dugnaden bidro med 25.000 kroner i kassa. Takker alle som stilte villig opp på dugnaden.

 

Vi hadde et hyggelig julebord kombinert med 70 års jubileum for avdelingen 2. Desember.

 

Styrets sammensetning i perioden:

Leder:......................... Tom Atle Nohr

Nestleder:................... Tommy Karlsen (trakk seg 1/11-16)

Sekretær:.................... Monica Otte Nohr

Kasserer:..................... Eva Berg Hansen

Styremedlem:............. Roger Olsen

Varamedlem:.............. Eileen Berg

Varamedlem:.............. Wenche Rustad

 

Komiteer og utvalg i perioden:

 

Brukshundansvarlig NBF:

Kristin Rive

Utstillingsansvarlig:

Monica Otte Nohr

Avlskontakt

            Eileen Berg

RIK ansvarlig

            Roger Olsen

Revisorer

Kristin Rive

Vara: Geir Kildebo

 

 

           
            Representantskapsmøte NSchK:

Representant: Tom Atle Nohr

 

Styremøter/medlemsmøter

Det har i perioden blitt avholdt:  7 styremøter hvor 45 saker har blitt behandlet.

Vara har blitt innkalt til  møter ved behov.

Det har vært gjennomført 2 medlemsmøter.

Det har vært avholdt en ekstraordinær generalforsamling.

Møtene er avholdt på klubbhytta.

 

Stevner og Utstilling

Det har vært gjennomført 2 helgestevner NBF rundering.

Det har vært gjennomført 1 offisiell utstilling.

 

Hytta og treningsplassen

Det er som kjent bare litt over et år igjen av vår leiekontrakt med grunneier,og grunneier ønsker ikke å fornye kontrakten. Vi har i den forbindelse hyret inn advokatbistand. Det har vært mye mail kontakt og telefoner med advokaten i året som har gått, men er fortsatt ingen løsning i sikte

 

Informasjon til medlemmene .

Hjemmesiden og Facebook er der hvor det meste av informasjon blir lagt ut. Hjemmesiden har ca. 250 – 350 besøkende hver uke. Adressen til hjemmesiden er: haldenschaeferhund.com. Medlemssiden på facebook er der informasjon havner først og når flest medlemmer. Det vil vi fortsette med videre også.

 

Pr. 31.12.2016 var det 52 medlemmer i avd. Halden.

 

Styret vil gjerne takke alle de som har støttet og hjulpet til gjennom året. Det er sammen vi får de beste arrangementene, får de beste resultatene, får samhold og har det, ikke minst, mest gøy!

 

 

 

 


Halden 2016

Norsk Schäferhund Klub Avdeling Halden

 

 

 

 

 

 Tom Atle Nohr   Monica Otte Nohr  Eva Berg Hansen  Roger Olsen

Årsberetning Bruks

 

 

Vi har i år avholdt to stevnehelger i bruks NBF rundering alle klasser.

Disse har blitt arrangert etter NKK`s regelverk.

 

Vårstevnet var det 18 deltakere, fordelt på 4 klasser.

KL.A: 11 startende, hvorav ingen fikk cert.

KL.B: 3 startende, hvorav 1 fikk opprykk.

KL.C: 3 startende, hvorav ingen fikk opprykk.

KL.D: 1 startende og ingen opprykk.

 

Høststevnet var det 21 deltakere fordelt på 4 klasser.

KL.A: 8 startende, hvorav 1 fikk cert.

KL.B: 4 startende, hvorav ingen fikk opprykk.

KL.C: 4 startende, hvorav 2 fikk opprykk.

KL.D: 5 startende, hvorav 1 fikk opprykk.

 

Vårt RIK-stevne ble avlyst, da det ikke var noen påmeldte.

Vi har 2 IPO ekvipasjer som har startet i år.

Dag Harald Hanssen og Ramp, som ble nr.2 på NM for Schäferhund, ett resultat som også ga ham en plass til VM, der han gjorde det helt greit med en fin poengsum. Dag Harald og Ramp ble også nr.9 på det Svenske Schäferslaget.

Roger Olsen og Vic ble nr.4 på NM for Schäferhunder. De startet også på NM for FCI og det Svenske Schäferslaget, som de gjennomførte med en grei plassering og poengsum.

Gratulerer så mye til Dag Harald og Roger.

 

Som alle foregående år, har vi også i år gjennomført våre stevner knirkefritt og effektivt.

Jeg vil samtidig takke alle som stiller opp og hjelper til på våre stevner. Uten dere hadde vi aldri kunnet arrangere stevner.

Ingen nevnt, ingen glemt.

 

 

 

 

Brukshundansvarlig for NBF og RIK

 

Kristin Rive og Roger Olsen

Årsberetning fra utstillingsansvarlig.

12.juni 2016, arrangerte avdelingen jubileumsutstilling.

Klubben fylte jo 70 år i 2016.

Vi hadde 43 påmeldte. 10 valper, og 33 voksne .Noe vi var svært fornøyd med.

Dommer var Morten Nilsen. Han gav tilbakemelding om at han hadde hatt en fantastisk fin helg i Halden.

Nordic Vet hadde stand ved utstillingsringen. Alltid greit å ha en dyrlege på plass under arrangementer. Flere andre hadde også  stand ,  og det er med på å skape litt liv rundt ringen.

Været var helt fantastisk denne helgen, flere langveisfarende bodde på plassen. Stemningen var topp, og vi solgte bra i kiosken. Ikke lett å få et overskudd på et slikt arrangement, men vi fikk faktisk et greit overskudd denne gangen.

Alt i alt, var det en utrolig vellykket utstilling.

 

Monica Otte Nohr

Regnskap for Norsk Schäferhund Klub avd. Halden 2016
Driftsinntekter
Inntekter Utgifter
Kiosksalg  kr    50 364,00  kr    -23 050,00
Kontingent  kr    10 293,00
Kurs  kr    10 860,00
Stevne/utstilling påmeldinger  kr    26 550,00
Loddsalg/Parkering/Katalog  kr      5 770,00
Tippemidler  kr    12 351,00
Inn julebord  kr         600,00
Bydugnad  kr    25 000,00
Sum driftsinntekter  kr 141 788,00
Driftskostnader
Advokat  kr    -46 767,00
Treningsutstyr  kr         -350,00
Leie tomt  kr      -6 981,00
Strøm  kr      -3 719,00
Driftsmatriell  kr      -1 681,00
Måking/strøing/traktor  kr         -730,00
Premier  kr      -6 682,00
Aktivitetsavgift NKK/HAR  kr      -2 258,00
Kontor rekvisita  kr      -1 399,00
Møter/Kurs/Generalforsamling  kr      -6 569,00
Portofordeling Schäferhunden  kr      -1 736,00
Gaver  kr      -5 099,00
Forsikring hytta  kr      -6 074,00
Gebyr bank  kr      -2 657,00
Treningsbane/vei/parkering  kr         -201,00
Hjemmeside  kr         -855,00
Dommer og sekretariat  kr      -6 863,00
Kjøkkenutstyr  kr      -2 394,00
Hytte/veranda  kr                    -  
Postboksleie 2016  kr      -1 055,00
Varebeholdning  kr      -1 500,00
Sum driftskostnader  kr -128 620,00
Finansposter
Renteinntekter bank  kr         246,00
Sum totalt  kr 142 034,00  kr -128 620,00
Årets overskudd  kr     13 414,00