Apellcup 2016/17

Tom Atle og Filippa
Linda
Randi og Bailey
Eva og Bella
Randi og Bailey til høyre.