Styret/kontaktpersoner

Styret: 2019

 

Leder:            Tom Atle Nohr             45601970    tomatle.nohr@telia.com

Nestleder:      Besfort Xhafa              41854144

Sekretær:       Monica Otte Nohr        92824142    monica.otte.nohr@halden.net

Kasserer:        Eva J. Berg Hansen      92455333

Styremedlem: Torgeir Røyert            93458445

vara:              Christin Røyert            92082913       

 

 

 

Øvrige kontakpersoner i verv :

Brukshund ansvarlig :  Besfort Xhafa

Utstillingsleder:

Rikansvarlig:  Besfort Xhafa

Avelskontakt: Eileen A. Berg

Revisor: Julie karstensen

Vara revisor: Christin Røyert

 

 

Kontonr: 1030.07.77150 

Klubbens Mail-/ Postadresse:  

tomatle.nohr@telia.com

Norsk schæferhund klub avd. Halden

Postboks 61

1790 TISTEDAL