Velkommen til NSchK avd. Halden

 

Innkalling til Generalforsamling onsdag 6. februar 2019 kl. 18.00

Forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før, det vil si senest 9. januar 2019. På valg er Nestleder,sekretær, styremedlem og to vara medlemer. Forslag til kandidater sendes til styret. På valg er også vara revisor og 3 medlemmer til valgkommite.

Generalforsamlingen vil bli avholdt på Berg Kantina. Etter møte vil det bli koldtbord og drikke til maten. Påmelding til bespisning til Kristin Rive. 250 kr. pr. person.

Ønsker du å bli medlem ? Du kan melde deg inn

ved å sende epost til  schafer.halden@klubb.nkk.no

eller via denne linken til NKK

https://www.nkk.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Husk Grasrotandelen ! Vi ønsker flest mulig tippere velger oss som grasrotmottager.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:• Hos kommisjonæren• Mobilspill• Norsk Tipping sine nettsider• SMS, sendGrasrotandelen 984918135 til 2020

 

 

 

Fra og med 6 september, vil det være valpekurs på hytta fra kl.18.00
Søndag 10/4 kl.12.00, blir det utstillingstrening på hytta.
1-3 mars, startet vi med to parallelle runderingskurs. Det var svært vellykket.Kursholdere var Finn og Kristin Rive. På bildet, er det gruppe 2 som har lunch.

Styret inviterer til medlemsmøte Søndag 3. April kl. 11.30. Vi behandler kun rep.mappe på møtet.  Vel møtt !