Velkommen til NSchK avd. Halden

Halden 14. august 2019

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i h.h.t § 3-5-1 for avdelinger i Norsk Schäferhund Klub.

Med henvisning til ovennevnte følger redgjørelse på krav som ønskes fremsatt ovenfor hovedklubben da det rettes mistillit mot HS leder, HS (hovedstyret) og DU (disiplinærutvalget). Kravet gjelder ekstraordinært representantskapsmøte i h.h.t §3-5 Norsk Schäferhund Klub.

Saken dreier seg om HS leders handlinger som har satt rase og klubb i dårlig lys ved å ha tilegnet seg utdannelse på sin hund som ikke er FCI godkjent. Som det fremkommer av vedlagte dokumentasjon er det en alvorlig sak somom ønskelig vil bli ytterligere belyst på kommende møte.

 

Ih.h.t lovverket for avdelinger § 3-5-1 innkalles det til ekstraordinær generalforsamling hos Jensen & Scheele Auto AS onsdag 28. august kl. 18.00.

Saksliste for møte følger.

Vi oppfordrer medlemmene til å møte opp slik at flest mulig kan gi sin stemme for eller i mot mistillitsforslaget. Avstemmingen innebærer at avdelingens totale medlemsmasse stiller seg kollektivt bak resultatet. Dette i samsvar med NKKs lover §1-1 annet ledd.

Mvh Leder NSchK avd. Halden

Tom Atle Nohr

                                                                                                                                   

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NSCHK AVD. HALDEN I SAMSVAR MED § 3-5-1 AVHOLDES PÅ JENSEN & SCHEELE AUTO AS , VESTGÅRDVEIEN 5 1787 HALDEN ONSDAG 28. AUGUST KL. 18.00

SAKSLISTE:

1 A) GODKJENNE INNKALLINGEN

   B) GODKJENNE DAGSORDEN

   C) VALG AV MØTELEDER

   D) VALG AV REFERENT

   E) VALG AV PROTOKOLLFØRER

   F) VALG AV 2 STK. TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

   G) VALG AV TELLEKORPS

2  BEHANDLE MISTILLITSFORSLAG - KRAV OM EKSTRAORDINÆRT   REPRESENTANTSKAPSMØTE

3  VALG AV REPRESENTANT TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE OG EVENTUELL OBSERVATØR.

 

Innkalling til Generalforsamling onsdag 6. februar 2019 kl. 18.00

Forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før, det vil si senest 9. januar 2019. På valg er Nestleder,sekretær, styremedlem og to vara medlemer. Forslag til kandidater sendes til styret. På valg er også vara revisor og 3 medlemmer til valgkommite.

Generalforsamlingen vil bli avholdt på Berg Kantina. Etter møte vil det bli koldtbord og drikke til maten. Påmelding til bespisning til Kristin Rive. 250 kr. pr. person.

Ønsker du å bli medlem ? Du kan melde deg inn

ved å sende epost til  schafer.halden@klubb.nkk.no

eller via denne linken til NKK

https://www.nkk.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Husk Grasrotandelen ! Vi ønsker flest mulig tippere velger oss som grasrotmottager.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:• Hos kommisjonæren• Mobilspill• Norsk Tipping sine nettsider• SMS, sendGrasrotandelen 984918135 til 2020

 

 

 

Fra og med 6 september, vil det være valpekurs på hytta fra kl.18.00
Søndag 10/4 kl.12.00, blir det utstillingstrening på hytta.
1-3 mars, startet vi med to parallelle runderingskurs. Det var svært vellykket.Kursholdere var Finn og Kristin Rive. På bildet, er det gruppe 2 som har lunch.

Styret inviterer til medlemsmøte Søndag 3. April kl. 11.30. Vi behandler kun rep.mappe på møtet.  Vel møtt !